O mnie

W codziennej praktyce lekarskiej mam do czynienia z większością problemów urologicznych małych pacjentów. 
W kręgu moich zainteresowań zawodowych szczególne miejsce zajmują zaburzenia czynności dolnych dróg moczowych zarówno pochodzenia neurogennego jak i nieneurogennego. Zaburzenia nieneurogenne są częstymi przyczynami zaburzeń trzymania moczu i mikcji objawiające się tzw nietrzymaniem moczu dziennym lub nocnym, a także kombinacją obu tych patologii. Stanowią one częstą dolegliwość u dzieci stanowiąc poważny problem także natury psychospołecznej. Diagnostyka tych zaburzeń obejmuje podstawowe badania obrazowe jak na przykład badanie USG jamy brzusznej, ale niejednokrotnie wymaga także jej pogłębienia o badania czynnościowe dolnych dróg moczowych tzw badanie urodynamiczne.

Copyright ©2016 Praktyka Lekarska Janusz Sulisławski, All Rights Reserved.